منو
 کاربر Online
302 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  دوشنبه 12 تیر 1391 [17:27 ]
  بستگی فشار به عمق یا مقدار مایع؟
 

بستگی فشار به عمق یا مقدار مایع؟

مهم است توجه کنیم که فشار به مقدار مایع موجود بستگی ندارد. در اینجا حجم اهمیت ندارد - عمق مهم است. فشار متوسط آب بر یک سد به عمق میانگین آب بستگی دارد نه حجم آب پشت سد. مثلا، دریاچه ی کم عمق شکل
فقط نصف فشار متوسط آبگیر عمیق را وارد می سازد.


تصویر

اگر شما یک متر زیر سطح استخری کوچک یا در همان عمق در وسط دریاچه ای بزرگ قرار داشته باشید، فشار یکسانی احساس می کنید. همین موضوع برای ماهی هم صادق است.

  امتیاز: 0.00