منو
 کاربر Online
1606 کاربر online
 : نجوم
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه نجوم 3 ستاره ها ارسال ها: 1615   در :  یکشنبه 04 تیر 1391 [10:46 ]
  ثبت رصد گذر زهره17 خرداد 1391
 

اطلاعات عمومی
1. نام سرگروه تیم رصدی:مریم نعمتی
2. ایمیل ارتباطی با سرگروه تیم رصدی : maryam_nemati20@yahoo.com
3. نام اعضای تیم رصدی: سمانه گنجی لیسار- فریدا فارسیان

زمان های رصدی
4. زمان شروع رصد: 5:25
5. زمان پایان رصد: 9:25

مختصات جغرافیایی محل رصد
6. نام محل رصد :برج میلاد تهران
7. طول جغرافیایی: 51o 22` 37.04` E
8. عرض جغرافیایی: 35o 44` 45.01` N
9. ارتفاع به متر: 1438(از سطح دریا)

آب و هوا (در زمان رصد)
10. دما: 31 oc
11. میزان گرد و غبار در افق شرق در محل طلوع خورشید به درجه:3
12. میزان ارتفاع عوارض طبیعی یا مصنوعی در افق شرق و در محل طلوع خورشید:2
13. درصد رطوبت هوا: %13
14. درصد ابری بودن هوا :0

ابزارها
15. نوع اپتیک : کاسگرین
16. گشودگی دهانه:127 میلی متر
17. فاصله کانونی اپتیک:1500 میلی متر
18. نوع استقرار اپتیک : استوایی
19. سیستم گوتو : EQ3
20. چشمی :15 میلی متر
21. کاهنده نور:فیلتر مایلار

زمان سنجی
22. نوع زمان سنجی: بصری (دیداری)
23. مبنای زمان؛ اینترنت

زمان ها
24. زمان سومین تماس : 09:06:57.799 ±71 ms
25. زمان چهارمین تماس: 09:24:13.700 ±71ms

قطره سیاه
26. آیا پدیده قطره سیاه را در زمان تماس سوم مشاهده کردید؟ خیرتصویر

عکس از: مریم نعمتی

  امتیاز: 0.00