منو
 صفحه های تصادفی
امامان اسماعیلی بعد از حسن صباح
نرخ شناور ارز
ابومنصور بن احمد
ارائه معجزات هنگام مقابله دو سپاه
مواد نگهدارنده
حقوق زن از دیدگاه قرآن
نحوه تولید گاز مایع
گراز
بوئینگ767
آگاهی ائمه از قرآن
 کاربر Online
1891 کاربر online
 : نجوم
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه نجوم 3 ستاره ها ارسال ها: 1615   در :  یکشنبه 04 تیر 1391 [10:46 ]
  ثبت رصد گذر زهره17 خرداد 1391
 

اطلاعات عمومی
1. نام سرگروه تیم رصدی:مریم نعمتی
2. ایمیل ارتباطی با سرگروه تیم رصدی : maryam_nemati20@yahoo.com
3. نام اعضای تیم رصدی: سمانه گنجی لیسار- فریدا فارسیان

زمان های رصدی
4. زمان شروع رصد: 5:25
5. زمان پایان رصد: 9:25

مختصات جغرافیایی محل رصد
6. نام محل رصد :برج میلاد تهران
7. طول جغرافیایی: 51o 22` 37.04` E
8. عرض جغرافیایی: 35o 44` 45.01` N
9. ارتفاع به متر: 1438(از سطح دریا)

آب و هوا (در زمان رصد)
10. دما: 31 oc
11. میزان گرد و غبار در افق شرق در محل طلوع خورشید به درجه:3
12. میزان ارتفاع عوارض طبیعی یا مصنوعی در افق شرق و در محل طلوع خورشید:2
13. درصد رطوبت هوا: %13
14. درصد ابری بودن هوا :0

ابزارها
15. نوع اپتیک : کاسگرین
16. گشودگی دهانه:127 میلی متر
17. فاصله کانونی اپتیک:1500 میلی متر
18. نوع استقرار اپتیک : استوایی
19. سیستم گوتو : EQ3
20. چشمی :15 میلی متر
21. کاهنده نور:فیلتر مایلار

زمان سنجی
22. نوع زمان سنجی: بصری (دیداری)
23. مبنای زمان؛ اینترنت

زمان ها
24. زمان سومین تماس : 09:06:57.799 ±71 ms
25. زمان چهارمین تماس: 09:24:13.700 ±71ms

قطره سیاه
26. آیا پدیده قطره سیاه را در زمان تماس سوم مشاهده کردید؟ خیرتصویر

عکس از: مریم نعمتی

  امتیاز: 0.00