منو
 کاربر Online
1101 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  چهارشنبه 31 خرداد 1391 [15:24 ]
  از اتم تا کوارک
 

از اتم تا کوارک

تا سالهای زیاد دانشمندان تصور می کردند که اجزای سازنده اتم بنیادی اند و از چیز دیگری ساخته نشده اند

تصویر

در سال 1964 موری گلمان از انستیتوی فناوری کالیفرنیا و گئورگ تسوایگ از مرکز اروپایی پژوهش هسته ای در ژنو ، به طور مستقل ، نظریه جدیدی را مطرح کردند . آن ها گفتند صد ها ذرۀ بنیادی را ر، که تا آن زمان کشف شده بود ، تنها در صورتی می توان درک کرد که این ذره ها در واقع بنیادی نباشند . به نظر آن ها ، این ذرات متشکل از ذره های بنیادی تری بودند که کوارک نامیده شدند .

تصویر

مدل کوارک این دیدگاه را ، که پیچیدگی ظاهری ذرات را می توان بر حسب تعداد کمی از اجزای متشکله توضیح داد ، جانشین دیدگاهی از طبیعت می کند که در آن هر ذره بنیادی در نظر گرفته می شود . در این مقایسه ، کوارک ها همان نقشی را در مطالعۀ ذرات بنیادی دارند که پروتون ها و نوترون ها در مطالعۀ هسته داشتند .

  امتیاز: 0.00