منو
 کاربر Online
1187 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  چهارشنبه 31 خرداد 1391 [16:04 ]
  آیا شیشه شفاف است؟
 

آیا شیشه شفاف است؟

همان طور که شکل زیر نشان می دهد شیشه نسبت به نور مرئی شفاف است ولی مانع عبور نور فروسرخ و فرابنفش می شود.

دلیل این امر به بسامد ارتعاش طبیعی الکترون ها در شیشه مربوط می شود که با بسامد نور فرابنفش یکسان است. همچنین نور فروسرخ سبب به ارتعاش در آمدن مولکول های شیشه می شود و شیشه را گرم می کند و از آن عبور نمی کند. بنابراین شیشه برای نور فروسرخ ناشفاف یا کدر است.


تصویر

  امتیاز: 0.00