منو
 کاربر Online
692 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  یکشنبه 27 فروردین 1391 [18:39 ]
  ویژگی های فیزیکی سیملوله
 

ویژگی های فیزیکی سیملوله

سیملوله عبارت است از سیمی که به‌صورت مارپیچی روی استوانه‌ای که به‌طور معمول دارای سطح مقطع دایره‌ای است پیچیده شده است. سیملوله ممکن است شامل صدها یا هزارها دور سیم نزدیک به هم باشد که هر یک را می‌توان به‌صورت یک حلقه‌ی دایره‌ای در نظر گرفت.
هم‌چنین ممکن است شماری از این لایه‌های سیم پیچی وجود داشته باشد. در شکل زیر برای سادگی سیملوله‌ای تنها با چند دور نشان داده شده است. جریان در همه‌ی این دورها یکسان و برابر I‌ است، و میدان مغناطیسی کل در هر نقطه برابر است با جمع برداری میدان‌های حاصل از دورهای مجزا.

خط‌های میدان در صفحه‌های xy و xz‌ در شکل نشان داده شده‌اند. مجموعه‌ای از خط‌های میدان را رسم می‌کنیم که فاصله‌ی بین آن‌ها در مرکز سیملو‌له یکنواخت است. محاسبه‌های دقیق نشان می‌دهند که برای سیملوله‌ی بلندی که دورهایش نزدیک به هم پیچیده شده‌اند نیمی از این خط‌ها از دو سر خارج می‌شوند و نیم دیگر از بین سیم پیچی‌های بین مرکز و سر سیملوله «به بیرون نشت می‌کنند».


اگر سیملوله در مقایسه با قطر سطح مقطع آن بلند باشد و پیچه‌ها تنگ هم پیچیده شده باشند، میدان در درون سیملوله در نزدیکی نقطه‌ی میانی آن با تقریب بسیار خوب روی سطح مقطع یکنواخت بوده و موازی با محور است؛ میدان بیرونی در نزدیکی نقطه‌ی میانی بسیار کوچک است.

تصویر

  امتیاز: 0.00