منو
 صفحه های تصادفی
تلاش امامان برای احیاء حماسه حسینی
نوشگاه
انطاکیه
رطوبت خاک
لودویژیت
ساخت لاستیک
کارکرد دین از نظر استاد مطهری
تیره مولوگیناسه
مولاریته
قطع رابطه ایران و انگلیس
 کاربر Online
306 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  پنج شنبه 18 اسفند 1390 [19:35 ]
  فیزیک اهرمک های بازی های رایانه ای
 

فیزیک اهرمک های بازی های رایانه ای

دسته ی بازی(Joystick) که در بازی های رایانه ای استفاده می شود از ترکیب مقاومت ها به طور متوالی سود می برند. دسته ی بازی شامل دو سیملوله ی مستقیم به عنوان مقاومت است که عمود بر هم قرارگرفته اند. با حرکت دسته ی بازی، لغزنده ی آهنی روی دو سیملوله جابجا می شود.

همانطور که در شکل ب نشان داده شده، هر سیملوله به یک باتری 5/1 ولت متصل شده است. چون یک سر سیملوله در 5/1 ولت و سر دیگر در صفر ولت است، ولتاژ لغزنده چیزی بین این دو عدد است. ولتاژ لغزنده سمت چپی V1 و ولتاژ لغزنده ی سمت راستی V2 است.

ولتاژ لغزنده ها توسط تکه سیمی به رایانه ای فرستاده می شود که آنها را به داده های مکانی لغزنده روی سیملوله تفسیر می کند. در عمل لغزنده، هر سیملوله را به دو سیملوله کوچک تر که به صورت متوالی به هم وصل هستند تقسیم کرده و ولتاژ نقطه ای که این دو به هم متصل می شوند را نشان می دهد.تصویر

الف) در دسته ی بازی دو لغزنده عمود بر هم متحرک رفته و هر کدام از آنها مرتبط با مقاومت سیملوله است.


تصویر

ب) لغزنده ها، ولتاژهای V1 و V2 را نشان می دهند که رایانه سپس آن را به اطلاعات مکانی تفسیر می کند.


physics, John D. Cutnell & Kenneth W. Johnson , 2009

ترجمه : خانم مریم عباسیان به سفارش انجمن فیزیک سایت رشد

  امتیاز: 0.00