منو
 صفحه های تصادفی
انفاق از دوست داشتنی ها
آزمایشهایی برای سنجش شنوایی کودکان
امید ریاضی
دندانه دار
ولاء تصرف
تیره ملاستوماسه
زراندوزی و تکاثر طلبی
کربنات کلسیم
روشهای اساسی کارگردانی و تولید
سفر به ناهید
 کاربر Online
500 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  پنج شنبه 18 اسفند 1390 [20:13 ]
  فیزیک صفحه‌ی لمسی
 

فیزیک صفحه‌ی لمسی

در صفحه‌ی تماسی تلفن همراه، یا یک دستگاه پخش یا یک ابزار پزشکی (که در این جا نشان داده شده است) از فیزیک خازن‌ها استفاده می‌شود.
دو لایه ی ‌موازی از نوارها‌ی نازک رسانای شفاف نظیر اکسید ایندیم قلع پشت صفحه قرار دارند. ولتاژی بین این دو لایه برقرار می‌شود. نوارهای موجود در یک لایه به طور عمود بر نوارهای لایه‌ی دیگر سمت‌دهی شده‌اند، نقطه‌هایی که در آن‌ها این نوارها همپوشانی دارند به‌صورت شبکه‌ای از خازن‌ها عمل می‌کنند.

هنگامی که انگشت خود را (که رساناست) به یکی از نقطه‌های روی صفحه نزدیک می‌کنید، انگشت شما و لایه‌ی رسانای رسانای جلویی مانند خازن دومی عمل می‌کند که در آن نقطه به‌صورت متوالی بسته شده است.

مدار متصل به لایه‌های رسانا مکان تغییر ظرفیت و در نتیجه جایی را که شما صفحه را لمس کرده‌اید تشخیص می‌دهد.

تصویر

  امتیاز: 0.00