منو
 صفحه های تصادفی
سفالگری بعد از اسلام
سرنوشت شهربانو مادر امام چهارم علیه السلام
ویژگی های جسمانی پیامبر - ص - در کودکی
علی بن جعفر علیه السلام
استان ایلام
بارمرده ساختمان
کاردان جنگل و مرتع
موز «داروئی»
رشته عملیات پتروشیمی
طغرل سلجوقی
 کاربر Online
378 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  جمعه 05 اسفند 1390 [18:13 ]
  عدسی های مرکب
 

عدسی های مرکب

تصویر

مجموعه چند عدسی نازک به هم چسبیده را عدسی مرکب می گویند. می توان نشان داد که توان یک عدسی مرکب برابر مجموعه توان های هر یک از عدسی های تکیل دهنده آن است، به عبارت دیگر
D=D1+D2+D3+……

برای مثال اگر دو عدسی با توان منفی 7dو 11d تشکیل یک عدسی مرکب بدهند،‌توان این عدسی برابر D=11d-7d-=4d است.

این رابطه ساده روشی برای اندازه گیری فاصله یک عدسی واگرا به طور تجربی به دست میدهد. عدسی واگرا با توان مجهول را به یک عدسی همگرای مناسب با توان معلوم می چسبانیم، به طوری که این عدسی مرکب همگرا باشد . سپس فاصله کانونی این عدسی همگرا را با روش هایی که در همین فصل دیدیم اندازه می گیریم. با استفاده از رابطه D=D1+D2 توان عدسی واگرا و در نتیجه فاصله کانونی آن تعیین می شود.

  امتیاز: 0.00