منو
 صفحه های تصادفی
زنبور وحشی
صفحه کلید
توبه مفید
دانشگاه آزاد اسلامی استان کهکیلویه و بویراحمد
بنی قینقاع
برنج
آزمایش بمب تخم مرغی
حمزه میرزا و پایان کار او
عدسی زاویه باز در عکاسی
اهتمام امام سجاد علیه السلام به نمازهای نافله
 کاربر Online
682 کاربر online
 : تاریخ
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر دوره متوسطه 2 ستاره ها ارسال ها: 94   در :  شنبه 15 بهمن 1390 [05:05 ]
  دایرة المعارف منابع ساسانیان بخش بیست و ششم
 

بخش بیست و ششم
برای فراهم کردن بقیه منابع دوره ساسانی از کتاب ارزنده نادره کاران که د رواقع سوکنامه نام آوران فرهنگی و ادبی که در فاصله 1304 تا 1381 وفات یافته اند گرفته شده است. این کتاب تالیف محمود نیکویه است که مرحوم ایرج افشار بزرگترین ادیب معاصر بر تهیه آن نظارت کرده است. این کتاب در سال 1382، قبل از ارتحال جناب آقای ایرج افشار در نشر قطره تهیه شده است، شرح زندگی بزرگان ادب بر اساس تاریخ فوت آن ها نوشته شده است.
مرحوم حسین پیرنیا
(مشیرالدوله) وفات 25 آبان 1314 آثار مهم این ادیب در مورد تاریخ ایران باستان که ساسانیان نیز جزئی از آن است عبارتند از:
1- ایران باستانی (1306 شمسی)
2- داستان های ایران قدیم (1307 شمسی)
3- تاریخ ایران قدیم(1308 ش) برای تدریس در مدارس (دبیرستان ها)
محمد علی فروغی (ذکاء الملک) (وفات 1321ش) از آثار مهم او در تاریخ قدیم عبارتند از :
1- تاریخ مختصر ایران 1326 هجری قمری 2- تاریخ ملل قدیم مشرق 1337 ه ق ترجمه از زبان فرانسه
- سید احمد کسروی وفات 20 اسفند 13243 شمسی، آثار مهم درباره ساسانیان، __کارنامه
اردشیر پاپکان__
- صادق هدایت فوت 19 فروردین 1330 ش
آثار مهم دوره ساسانی این نویسنده عبارتند از:
1- کارنامه اردشیر پاپکان چاپ 1318
2- پروین دختر ساسان نمایشنامه ای بود که در 1308 به چاپ رسیده است.
- محمد تقی بهار (ملک الشعرا) فوت 1330ش
1- سبک شناسی 2- تاریخ ساسانیان 3- ترجمه احوال محمد بن جریر طبری- غلامرضا رشید یاسمی وفات 1330 ش (18 اردیبهشت)
1- ترجمه کتاب تاریخ ایران در زمان ساسانیان تالیف کریستین سن
2- تاریخ مختصر ایران برای تدریس درمدارس ابتدایی و متوسطه
دکتر محمد بهرامی وفات 1330 (6 آبان)
1- صنایع ایران، ظروف سفالین( 1327)
- عباس اقبال آشتیانی وفات 21 بهمن 1334
1- تصحیح شاهنامه فردوسی 1314
2- کلیات تاریخ تمدن 1320
3- دوره مجله یادگار دربردارنده مقالات مفید درباره ساسانیان
احمد فرامرزی وفات 20 اسفند 1340
1- تاریخ جزیره خارک 2- تاریخ مهروبان 3- تاریخ گناوه 4- تاریخ و جغرافیای عمان 5- تاریخ بوشهر
سعید نفیسی وفات 22 آبان 1345
کتاب شناسی سعید نفیسی درباره ساسانیان
1- پندنامه انوشیروان از بدایعی بلخی 1312
2- تاریخ اجتماعی ایران از انقراض ساسانیان تا انقراض امویان 1342
3- تاریخ تمدن ایران ساسانی 1321 تا 1344
4- مسیحیت در ایران 1343
5- یزدگرد سوم 1312
ابراهیم پورداود ،وفات 1347 ش
فهرست کتابهای پورداود:
1- انتشار روزنامه ایرانشهر در پاریس (این روزنامه را نباید با ایرانشهر مرحوم
کاظم زاده اشتباه کرد)
2- ایرانشاه : تاریخ مهاجرت ایرانیان (پارسیان کنونی) به هند به بمبئی در 1324ه ق
3- خرمشاه: کارنامه و زبان ایران باستان چاپ بمبئی (1305 ه ش)
4- پوراندخت نامه چاپ بمبئی به سال 1306 ه ش
5- فرهنگ ایران باستان چاپ تهران مرداد1326 خورشیدی
6- هرمزدنامه: چاپ تهران، دی ماه 1321 شمسی
7- آناهیتا: پنجاه گفتار پورداود به کوشش مرتضی گرجی تهران 1342 شمسی
سید حسن تقی زاده وفات 8 بهمن 1348
فهرست کتابها:
1- از پرویز تا چنگیز 1309 ش
2- مانی و دین او از انتشارات انجمن ایران شناسی 1328ش
3- بیست مقاله تقی زاده ترجمه احمد آرام و کیکاووس جهانداری
تهران بنگاه ترجمه و نشر کتاب (دوبار چاپ شده) 1340
مقالات ادبی، تاریخی و اجتماعی
1- نوروز جمشیدی روزنامه کاوه جلد اول 1332 ه ق
2- نوروز و تقویم ایرانی روزنامه کاوه جلد 6 1339 ه ق
3- توجه ایرانیان د رگذشته به طب و اطباء، مجله یادگار جلد ششم 1327ش
4- تاریخ زرتشت مجله یادگار جلد پنجم 1328 ش
محمد علی امام شوشتری، تاریخ وفات مهر ماه 1351
فهرست آثار:
1- عهد اردشیر چاپ آثار ملی 1351
2- تاریخ شهریاری شاهنشاهی ایران (وزارت فرهنگ و هنر) 1352
محمود عرفان، تاریخ وفات 20 فروردین 1355
فهرست آثار
1- سرزمین های خلافت شرقی تالیف لسترنج 1338 تهران
2- اطلس تاریخی اسلامی تالیف هازارد 1337 تهران
مجتبی مینوی ، وفات 6 بهمن 1355
1- کشف دو لوح تاریخی همدان، تحقیق ارنست هرتسفلد، انجمن آثار ملی 1351
2- اطلال شهر پارسه اثر ارنست هرتسفلد 1308 شمسی
3- نوروزنامه، تهران 1312
4- وضع ملت و دولت و دربار در دوره شاهنشاهی ساسانیان، آرتور کریستین سن ترجمه مجتبی مینوی تهران کمیسیون معارف 1314
5- نامه تنسر، گردآورنده مجتبی مینوی و محمداسماعیل رضوانی تهران 1354
علی اصغر حکمت، متوفی شهریور 1359
فهرست آثار
1- سرزمین هند : در این کتاب به مباحث زیادی پرداخته شده منجمله تاثیراتی که فرهنگ ایرانی به ویژه ساسانی در آن داشته به ویژه آمدن پارسیان به شبه قاره، تهران 1337
2- نقش پارسی بر احجار هند 1338
3- ایرانشهر دو جلد با همکاری کمیسیون ملی یونسکو 1342
کتاب ایرانشهر در بردارنده همه نکات فرهنگ،تمدن،تاریخ ایران در تمام دوره ها به ویژه ساسانیان است
4- تاریخ باستانی ایران بر بنیاد باستان شناسی از ارنست هرتسفلد 1355
5- ایران در فرهنگ جهان، انتشارات فرهنگستان ایران 1336
نصر الله فلسفی، وفات 3 خرداد 1360
فهرست آثار در رابطه با ساسانیان
1- تاریخ تمدن قدیم تالیف فوستل دوکولانژ تهران 1309
2- سلطنت قباد و ظهور مزدک تالیف آرتور کریستین سن تهران 1306
3- کتابهایی چند در مورد تاریخ عمومی و تاریخ ایران برای تدریس در مدارس متوسطه و عالی که فهرست آن در مجله راهنمای کتاب سال پنجم (ص 444-446) تنظیم و چاپ شده است
دکتر جهانگیر قائم مقامی، وفات تیرماه 1360
فهرست آثار
1- سفرنامه دمرگان انتشارات طهوری 1355
2- ناسخ التواریخ انتشارات امیرکبیر 1337
حبیب یغمائی، تاریخ فوت 24 اردیبهشت 1363
علاوه بر مجله یغما که مدت سه سال منتشر شد آثاری به شرح زیر دارد:
1- تفسیر طبری در هفت جلد 1337
2- فردوسی و شاهنامه 1349
3- مقالات فروغی درباره شاهنامه 1351
در مجله یغما مطالب بسیاری در تاریخ و تمدن ساسانی وجود دارد
4- تفسیر طبری 1335
5- گزارش کارهای انجمن ادبی آثار ملی 1349
ابوالقاسم پاینده، تاریخ فوت 18 مرداد 1363
1- مروج الذهب نوشته مسعودی
2- تاریخ طبری در شانزده جلد
محمود تفضلی، تاریخ فوت مهر ماه1363
نگاهی به تاریخ جهان سه جلد نوشته نهرو 1337
دکتر عیسی بهنام، فوت 9 آذر 1363
1- تمدن ایرانی، مجموع مقالات خاورشناسان معاصر، تهران 1327
2- باستان شناسی ایران باستان از لوئی واندنبرگ، تهران، دانشگاه تهران 1345
عباس پرویز فوت 20 آذر 1366
1- تاریخ عمومی و اروپا از قرون وسطی تا پایان جنگ بین المللی2- قیام ایرانیان در راه تجدید مجد و عظمت ایران
دکتر داوود منشی زاده
1- آسیا در کشمکش با اروپا (هون ها ساسانیان) از فرانتس آلتهایم
دکتر مصطفی مقربی فوت 9 مهر 1377
فهرست آثار
1- جنبش سده 1324 انجمن ایران شناسی
2- معرفی نه کتاب فرهنگ ایران زمین 1336
فهرست مورخین غیر اسلامی که در تاریخ ایران ساسانی صاحب نظر بوده اند
محققین تاریخ ایران ساسانی می توانند با شیوه های رایانه ای به شرح زندگی این مورخین که بیشتر
ارمنی،یونانی،بیزانسی، اروپائی و آمریکایی بوده اند آگاه شوند، مشهورترین این مورخان عبارتند از:
1- آسولیک asolik مورخ ارمنی قرن 11 میلادی.
2- آفریکانوس یولیوس africanus julius تاریخ نگار مسیحی یونانی قرن سوم
3- آگاتانجلوس aghsatangolos ارمنی
4- آگاتیاس اسکولاستیکوس agathias schiolasticus مورخ یونانی قرن ششم
5- آمیانوس مارسلینوس ammianus marcellinus مورخ لاتینی یونانی قرن چهارم میلادی معاصر شاپور دوم ساسانی
6- فلاویوس flavius اسپانیائی قرن پنجم میلادی
7- تئودور دوموپوستی theodor de mopusete مورخ روحی مسیحی قرن چهارم
8- جورج تئوفانس georg theophanes مورخ بیزانسی قرن هفتم میلادی
9- توماس مورگابی Thomas morgabi مورخ سریانی قرن نهم معاصر خسروپرویز
10- دیون کاسیوس dion cassius مورخ یونانی که اخبار مفیدی در مورد اواخر اشکانیان و اوایل ساسانیان دارد
11- لازار فاراپی lazar farapi مورخ ارمنی قرن ششم
12- موسی خورن moise de khorni مورخ ارمنی قرن 4 میلادی

  امتیاز: 0.00