منو
 کاربر Online
1442 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  جمعه 14 بهمن 1390 [17:06 ]
  توزیع بار درون یک یاخته‌ی عصبی
 

توزیع بار درون یک یاخته‌ی عصبی

درون یک یاخته‌ی عصبی انسان هم یون‌های پتاسیم مثبت و هم مولکول‌های پروتئین با بار منفی وجود دارد. یون‌های پتاسیم می‌توانند با عبور از غشای یاخته به خارج شارش کنند ولی یون‌های پروتئین که بسیار بزرگ‌تراند نمی‌توانند.

تصویر

نتیجه آن است که درون یاخته دارای بار خالص منفی است. (شاره‌ی خارج بار مثبتی دارد که بار منفی درون را موازنه می‌کند.) شاره‌ی درون یاخته رسانای خوبی است در نتیجه مولکول‌های خود را روی سطح بیرونی این شاره یعنی روی سطح داخلی غشای یاخته که عایق است توزیع می‌کنند. یاخته به هر شکل که باشد این وضعیت وجود دارد.

مرجع
UNIVERSITY PHYSICS
13TH EDITION
2012

  امتیاز: 0.00