منو
 صفحه های تصادفی
شبکه عصبی
شمار اسیران از زنان بنی هاشم
ورمی کولایت
جامدات کووالانسی
اسکناس
ایست قلبی و مرگ ناگهانی
تاثیرات اضطراب در عادات غذا خوردن انسان
مروان بن حکم
بهره‌برداری از آب زیرزمینی
هارون و شکست نقشه قتل امام موسی کاظم علیه السلام
 کاربر Online
381 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  دوشنبه 10 بهمن 1390 [18:43 ]
  موج های رادیویی و فلزات
 

موج های رادیویی و فلزات


اجسام فلزی نه ‌تنها نور مرئی بلکه موج‌های رادیویی را نیز بازتاب می‌دهند. کدام ویژگی فلزات آن‌ها را چنین بازتاب‌دهنده می‌کند؟

تصویر

پاسخ
فلزها بازتاب‌دهنده‌اند زیرا آن‌ها رساناهای خوب الکتریسیته‌اند. وقتی ‌یک موج الکترومغناطیسی به رسانایی برخورد می‌کند، میدان الکتریکی موج در سطح رسانا جریان‌هایی ‌ایجاد می‌کند که موج بازتابی را به وجود می‌آورند.

برای ‌یک رسانای کامل، ‌این موج بازتابیده درست همان شدت موج فرودی را دارد. فلزهای کدر شده درخشش کم‌تری دارند زیرا سطح آن‌ها اکسیده شده و رسانش کمی ‌دارند، صیقل دادن فلز اکسید را برمی‌دارد و فلز رسانا در معرض تابش قرار می‌گیرد.

  امتیاز: 0.00