منو
 صفحه های تصادفی
واپسین امیران شروان
رشته تاریخ
برتریهای Net.
لرزه خیزی ایران
زیره سبز
روان شناسی بلوغ
عناصر گروه IVA (قسمت دوم)
در عمل نوترکیبی رشته های حدواسط به وجود می آیند
نبوت تبلیغی و تشریعی
ساختار شاخص دار
 کاربر Online
801 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  دوشنبه 26 دی 1390 [19:00 ]
  چرا ابرها سفیدند؟
 

چرا ابرها سفیدند؟

ابرها از قطره های آب با اندازه های مختلف تشکیل شده اند. اندازه های متفاوت این قطره ها سبب پراکندگی بسامدهای گوناگون می شود: کوچکترین قطره رنگ آبی را بیش از دیگر رنگ ها پراکنده می سازند؛ قطره های اندکی بزرگتر بسامدهای بالاتر، مانند رنگ سبز را پراکنده می کنند؛ و قطره های باز هم درشتر بیشتر رنگ قرمز را پراکنده می سازند. نتیجه روی هم رفته ابری سفید است.

مجموعه های بزرگتر قطره ها نور فرودی بیشتری را جذب می کنند و در نتیجه شدت نور پراکنده از آنها کمتر است که باعث تیرگی ابرهای متشکل از قطره های بزرگتر می شود. بزرگتر شدن قطره ها باعث می شود به شکل قطره های باران فرو بریزند، و بارندگی خواهیم داشت.


تصویر

  امتیاز: 0.00