منو
 صفحه های تصادفی
علم به زبانها و لغات
سید بحر العلوم
حلیمه و رؤیای دایگی برای پیامبر اکرم
آگاهی ائمه از قرآن
آراء و افکار ارسطو
معنای کلمه اللّه و کلمات اللّه
علل ختم پيامبران(نبوت تشريعی)
درس جبر و احتمال
فیزیک در گذار زمان4
کودهای حیوانی
 کاربر Online
503 کاربر online
 : نجوم
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه نجوم 3 ستاره ها ارسال ها: 1615   در :  یکشنبه 25 دی 1390 [10:25 ]
  خوشه های ستاره ای، داستان شکل گیری ستاره ها را می گویند
 

به کمک تصاویر و داده های اخیر فضاپیمای WISE (کاوشگر فروسرخ میدان گسترده ناسا) اخترشناسان تلاش می کنند به چگونگی تشکیل خوشه های پر جرم ستاره ای پی ببرند. دو سناریو برای این مسئله پیشنهاد شده است.
هاویر کوئینیگ (Xavier Koenig) از مرکز پروازهای فضایی گودا گفت: `تلاش می کنیم تا بفهمیم خوشه های بزرگ ستاره ها چگونه به طور همزمان در یک ابر بزرگ تشکیل می شوند`.
WISE در ناحیه فروسرخ، آسمان را دوبار به طور کامل نقشه برداری کرده است و اخترشناسان منطقه هایی را به عنوان نمونه انتخاب کرده اند تا در آن ستاره های جوان را پیدا کرده و نقشه ای از چگونگی پراکندگی آنها تهیه کنند. در هر دو سناریو محتمل، خوشه ای از ستاره ها در مرکز ابر گازی بزرگی شروع به شکل گیری می کند. ولی بعد چه اتفاقی می افتد؟
مدل اول، `جمع آوری و رمبش (Collect and Collapse)` است که در آن ستاره ها حبابهای داغی از گاز به وجود می آورند که ستاره ها را احاطه می کند. این حباب ماده را جمع آوری کرده و پس از گذشت زمان کافی که به مقدار گاز اضافه شد، نسل جدید ستارگان نمایان می شوند.
مدل دوم، `عکس العمل زنجیره ای` نامیده می شود. که هم زمان با بالا آمدن حبابهای گاز ستارگان به طور پیوسته شکل می گیرند و هیچ فاصله میان تولد ستاره ها وجود ندارد.
با مشاهده چندین سحابی تشکیل ستاره، کوئینگ و همکارانش متوجه الگویی در چیدمان مکانی ستارگان تازه متولد شده شدند. برخی با گودال های منفجر شده پیدا شدند (پدیده ای که پیشتر هم دیده شده بود) اما بقیه ستاره های تازه متولد شده در حالی که به طور سراسری در درون این حفره ها پراکنده شده بودند پیدا شدند. نتایج نشان می دهد که ستارگان یکی پس از دیگری متولد شدند و این فرایند از هسته خوشه ستارگان پرجرم آغاز شده و به طور یکنواخت به سمت بیرون حرکت کرده است. این مسئله به تئوری `واکنش زنجیره ای` اعتبار می بخشد.
همچنین ستاره شناسان شواهدی یافته اند که در آن حبابهای دیده شده در ابرهای تشکیل دهنده ستاره خود حبابهای جدید به وجود می آورند. در این طرح یک ستاره پر جرم مواد اطرافش را با انفجار پراکنده می کند که در نهایت موجب تولد ستاره ای به اندازه کافی پر جرم می شود که می تواند حباب خود را تولید کند.
دکتر دیو لزویتز گفت:` ستارگان پر جرم ابر زادگاهشان را جاروب و نابود می کنند ولی در مسیرشان به طور پیوسته موجب تشکیل ستارگان جدید می شوند`.
برگرفته از: NASAتصویر

  امتیاز: 0.00