منو
 کاربر Online
505 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  چهارشنبه 30 آذر 1390 [16:48 ]
  مشهورترین اثر نیوتون
 

مشهورترین اثر نیوتون

تصویر

در سال 1684 ، وقتی نیوتون در دنشگاه بود ، اختر شناس مشهور انگلیسی، ادموند هالی ، به دیدنش رفت تا با او دربارۀ نیروهایی مشورت کند که مدار های سیاره ها را کنترل می کنند ، به ویژه می خواست بداند مدار یک سیاره تحت تأثیر نیروی متناسب با عکس مجذور فاصلۀ میان سیاره و خورشید به چه صورت در می آید . تعدادی از دانشمندان روی این موضوع کار می کردند ، ولی هیچ کدام از آنها پاسخی به دست نیاورده بودند .

نیوتون بلافاصله پاسخ داد که سیاره مداری بیضی را دنبال خواهد کرد . وقتی هالی از او پرسید که چطور به این موضوع پی برده است ، گفت که آن را با محاسبه به دست آورده است ، اما نمی تواند محاسبه ها را بین کاغذهایش بیابد . هالی از او خواست که آن را دوباره بنویسد .

اولین مقالۀ او به نام « دربارۀ حرکت اجسام » به زودی به انجمن سلطنتی ارائه شد. این مقاله بخشی از چیزی بود که مشهورترین کار نیوتون شد ،یعنی اصول ریاضی فلسفۀ طبیعی که بیشتر به اصول مربوط است .

این کتاب در زمانی بسیار کوتاه نوشته شده است و در ژوئیۀ 1687 منتشر شد . هالی نقش مهمی در کمک به انتشار آن داشته است. او ثروتمند نبود اما هزینۀ چاپ کتاب را پرداخت . همچنین طور نیوتون حساس را در یکی به دو کردن های علمی با معاصرانی چون رابرت هوک زود رنج تر از او هدایت کرد ، که مدعی همان بصیرت نیوتون در مورد گرانش بود. اما توانایی ریاضی پروراندن آن را نداشت .

اصول یکی از بزرگترین کتاب های علمی نوشته شده تا به امروز است.

تصویر

این کتاب به سه بخش عمده تقسیم شده است : در بخش اول سه قانون حرکت و قانون های مختلف نیرو بیان شده اند . بخش دوم به حرکت انواع مختلف شاره می پردازد . در سومین ومهم ترین بخش ، قانون گرانش عمومی ارائه شده است .این بخش نشان می دهد چگونه با این نیرو می توان همۀ حرکت های مربوط به اجسام روی زمین – از جمله حرکت های آب که آن را جزر و مد می خوانیم یا حرحت اجسام در فضا را توجیه کرد .به بیان ساده ، او قانون های حرکتی را توضیح داده است که بر عالم حاکم اند.

  امتیاز: 0.00