منو
 کاربر Online
603 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  چهارشنبه 30 آذر 1390 [16:36 ]
  تلفیق فیزیک با شاخه های دیگر علم
 

تلفیق فیزیک با شاخه های دیگر علم

همۀ شاخه های فیزیک، در یک یا چند رشتۀ دیگر از علوم مانند زیست شناسی ، شیمی ، زمین شناسی و اختر شناسی نقش دارد .

زیست فیزیکدانان ، فیزیک زیستمندان را مطالعه می کنند . آنان به طور مشخص از ابزارها و مفاهیم فیزیک برای حل مسئله های زیست شناسی استفاده می کنند ، جون ساختار مولکول های پیچیده یا سرشت محرک های الکتریکی در مغز ، اعصاب ، ماهیچه ها و سایر بافت ها . مثلاً در قرن بیستم پراش پرتوی X نقش مهمی در کشف ساختار و طرز کار مولکول های مهمی چون پروتئین ها و دی.ان. آ (DNA) داشته است.

ژئوفیزیکدانان از فیزیک برای مطالعۀ زمین و سیاره های مجاور استفاده می کنند . علم آنان شامل مطالعۀ پوسته ، هسته ، اقیانوس ها ، جوّ زمین و سیارات دیگر منظومۀ شمسی است . ژئوفیزیک به نوبۀ خود به چند زیررشته چون زمین سنجی ، مطالعۀ شکل و میدان گرانشی زمین تقسیم می شود . زیررشتۀ لرزه شناسی شامل بررسی امواج لرزه ای ناشی از زلزله ها و سایر آشفتگی ها مانند انفجار های هسته ای زیرزمینی است .زمین – مغناطیس سرشت میدان مغناطیسی زمین و قطب های آن را بررسی می کند .

شیمی فیزیکدانان به ساختار ماده و تبدیل آن به انرژی طی واکنش های شیمیایی و تغییر حالت های فیزیکی ( مانند تبدیل گاز به مایع ) می پردازند .

کیهان شناسان منشأ ، ساختار و تحول عالم را بررسی می کنند . فیزیکدانان این رشته به بررسی سازوکاری که عالم را به وجود آورده است نیز می پردازند تا سرشت بنیادی ماده و انرژی را تعیین کنند . رشتۀ اختر فیزیک که با این رشته ارتباط نزدیک دارد با استفاده از مکانیک کوانتومی همراه با فیزیک هسته ای و ذرات ، به تبیین شکل ظاهری و رفتار ستارگان و سایر پدیده های آسمانی می پردازد. اختر فیزیکدانان می کوشند تا هر چیز قابل مشاهده در عالم بزرگ مقیاس را بر حسب دما ، فشار، چگالی و ترکیب شیمیایی آن مشخص کنند .

  امتیاز: 0.00