منو
 صفحه های تصادفی
قرارداد 1907 میلادی پیرامون ایران
ابو محمد عبدالله بن میکال
عالم برزخ
ایل قاجار پیش از کسب قدرت
فراخوان مشارکت در محتوای گروه فرهنگ
هسته سلول
ونداد هرمزد
آرتریت عفونی
چگونه یک نیروسنج بسازیم؟
فهرست گلها
 کاربر Online
674 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  چهارشنبه 30 آذر 1390 [16:33 ]
  آیا مزری میان فیزیک کلاسیک و جدید وجود دارد؟
 

آیا مزری میان فیزیک کلاسیک و جدید وجود دارد؟


مزر میان فیزیک کلاسیک و جدید تقریبی است ، اما در فیزیک جدید توجه معمولاً به موضوع هایی چون مکانیک کوانتومی ، فیزیک هسته ای و فیزیک ذرات یا فیزیک پلاسما معطوف است .

مکانیک کوانتومی با ساختار و رفتار ذره های اتمی و زیر اتمی از این دیدگاه سروکار دارد که همۀ انرژی را به صورت کوانتوم ها در نظر می گیرد . مکانیک کوانتومی علم سلول های فوتوالکتریک ، باتری های خورشیدی ، نورهای فلوئورسان ، لیزرها و طیف نماهاست ( وسیله هایی که برای شناسایی عناصر با استفاده از نوری به کار می رود که در هنگام گرم شدن گسیل می کنند )

فیزیک هسته ای و ذرات مربوط به ویژگی های هستۀ اتمی و ذرات تشکیل دهندۀ آن یا ، نوکلئون هاست . ابزارهای تجربی فیزیکدان هسته ای و ذرات ، شتابگرهای پرتوان و آشکارساز ها هستند . فیزیکدانان هسته ای با کنترل و به کارگیری انرژی ناشی از واکنش های شکافت هسته ای و همجوشی هسته ای ، انرژی هسته ای و سلاح های هسته ای را به وجود می آورند . علاوه بر آن ، در زمینۀ پزشکی هسته ای نیز کار می کنند و روش های استفاده از مقادیر اندک مولکول های «ردیاب» را برای تشخیص و درمان بیماری ها به کار می گیرند .

  امتیاز: 0.00