منو
 صفحه های تصادفی
html
احتجاج ائمه به قرآن
پلینی
اعتراف معاویه به عصمت امام حسین علیه السلام
امام سجاد علیه السلام از دیدگاه امام علی علیه السلام
رهیافت‏های فکری قرن نوزدهم و تاثیر آن بر روند فکری غرب
چرخش آزاد حول پیوند ساده کربن-کربن
فقدان آسیدهای آمینه باروری را زیاد می کند
گلپوش آذین کاسه گل و جام گل
مهاجرت پرندگان
 کاربر Online
934 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  چهارشنبه 30 آذر 1390 [16:30 ]
  نگاهی به داستان شناخت ذره های زیر اتمی
 

نگاهی به داستان شناخت ذره های زیر اتمی

کندوکاو هستۀ اتم یکی از موارد مورد توجه پژوهش فیزیک در قرن بیستم بوده است . ابزار این کار شتابگر ذره ای ، یعنی وسیله ای پر انرژی بوده است که باریکه هایی از ذره های اتمی باردار سریع را تولید می کند . فیزیکدانان از این ذرات برای بمباران اتم ها و مطالعۀ چگونگی شکافته شدن آن ها استفاده می کنند .

این پژوهش در انرژی های بالا به کشف چند دوجین از ذره های زیر اتمی جدید انجامیده است . پژوهش های جاری نشان می دهد که اغلب این ذره های زیر اتمی عجیب از ذره هایی بنیادی به نام کوارک ساخته شده اند .

در اواخر قرن بیستم ، شناخت بهتر از ذره های زیر اتمی و بر هم کنش های آن ها باعث شد فیزیکدانان نظریه های جدیدی ارائه کنند که چهار نیرو ی بنیادی طبیعت – گرانی ، الکترومغناطیس ، نیروی هسته ای قوی و نیروی هسته ای ضعیف _ را در یک نیرو وحدت می بخشید، پژوهش در بارۀ ذره های بنیادی به نوبۀ خود در نظریه های جدید کیهان شناسی مؤثر بوده است .

این شاخه از فیزیک به ، منشأ ساختار و تحول عالم می پردازد . مثلاً در سال های 1920 ، اختر شناس امریکایی ، ادوین هابل (Edwin Hubble) و دیگران کشف کردند که عالم در حال انبساط است .این کشف به پیدایش نظریۀ مهبانگ (Big Bang) انجامید ، که طبق آن ، عالم در انفجار کیهانی عظیمی به وجود آمده است .

  امتیاز: 0.00