منو
 صفحه های تصادفی
خودمیان‌بینی
شیمی در کشاورزی
قالب گیری از مجسمه ها
انعقاد آب
نقص در ساختار بلور
آزمایش عمل تنفس
انرژی مغناطیسی
دیالکتیک
سوءهاضمه
بازاریابی چند سطحی جداشونده
 کاربر Online
524 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  سه شنبه 29 آذر 1390 [19:29 ]
  مفهوم فیزیکی آنتروپی
 

مفهوم فیزیکی آنتروپی

آنتروپی را می توان به صورت مقدار بی نظمی در طول یک واکنش شیمیایی یا فیزیکی ، یا مقداری بی نظمی موجود در دستگاه تعریف کرد .

شاخه ای از علم که به آنتروپی و تغییرات آن می پردازد . ترمودینامیک نامیده می شود . ترمودینامیک در درجه اول به رابطه های میان انرژی گرمایی و کار می پردازد . سه قانون بنیادیی مبنای مطالعه این رشته را تشکیل می رهد .

1-انرژی را می توان از صورتی به صورت دیگری تبدیل کرد . ولی هرگز نمی توان آن را خلق یا نابود کرد .
2- رویدادهای طبیعی در جهتی قابل پیش بینی بسوی حالت تراز مندی یا تعادل حرکت می کنند .
3- در یک جامد کاملاً بلورین در دمای صفر مطلق ، آنتروپی یا بی نظمی صفر است .

در بحث آنتروپی در درجه اول به قانون دوم و سوم علاقه مندیم . آنتروپی کمیتی مجرد یا نظری است . از آن در پیش بینی جهت رویداد های طبیعی و تعیین امکان پذیر بودن یک فرایند شیمیایی یا فیزیکی استفاده می کنند . اگر معلوم شود فرایندی نا ممکن است ، داد ه های اضافی ممکن است به دانشمندان بگویند چه می توان کرد تا فرایند ممکن گردد . مثلاً آیا می توان گرافیت را در دمایC˚ 25 و فشار یک اتمسفر ، یا تقریبا ً یک کیلو گرم بر سانتی متر مربع به الماس تبدیل کرد ؟

ترکیب داده های مربوط به آنتروپی و سایر داده ها ، نشان می دهد که نمی توان در این شرایط از گرافیت ، الماس ساخت . با این همه ، محاسبه های بیشتر نشان می دهد که این تبدیل به لحاظ نظری در صورتی امکان پذیر است که فشار به 15000 اتمسفر افزایش یابد .

  امتیاز: 0.00