منو
 صفحه های تصادفی
زمین شناسی منابع انرژِی
گواتر
بسته موج
دو پایه
تکنتیوم
متصدی مرمت اسناد
تمدن یونان
خارپوستان
مشاغل غیر دانشگاهی در زمینه کشاورزی
سنگهای ساختمان سازی
 کاربر Online
511 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  سه شنبه 29 آذر 1390 [18:56 ]
  نقش اینشتین در نظریۀ کوانتومی
 

نقش اینشتین در نظریۀ کوانتومی

اینشتین در نظریۀ کوانتومی ، که ماکس پلانک ابتدا در سال 1900 مطرح کرده بود ، نیز نقش بنیادی داشت . نظریۀ کوانتومی ، که شالودۀ تمام فیزیک جدید است ، فرض می کند اگر چه تابش ویژگی موج گونه دارد ، اما جذب و گسیل آن را باید در « بسته ها » یا کوانتوم های انرژی در نظر گرفت . اینشتین نشان داد که این برداشت پدیده های فیزیکی گیج کنندۀ متفاوتی را توضیح می دهد ، و بدین وسیله باعث شد که این نظریه مقبولیت عام پیدا کند .

  امتیاز: 0.00