منو
 صفحه های تصادفی
هدایت توپ در فوتبال
لیلی همسر امام حسین علیه السلام و مادر حضرت علی اکبر
مهندسی ژنتیک در مخمرها
جدول تمرینات
نقش انگشتر امام حسن علیه السلام
بایر
فتح تبریز به دست اوزون حسن
مواد شیمیایی آلی سمی
تعویذ حسنین توسط پیامبر اکرم
کارل ساگان
 کاربر Online
499 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  جمعه 18 آذر 1390 [11:56 ]
  آشنایی با گلوئون ها
 

آشنایی با گلوئون ها

ذرات بنیادی مجموعۀ ساکنی از کوارک ها نیستند ، بلکه دستگاه های پویایی شبیه هستۀ اتم ها هستند . چیزی که این ذرات را به هم می پیوندد « گلوئون ها » هستند . این نام بدین جهت به ان ها داده شده است که مانند «چسبی » ساختار را در کنار هم نگه می دارد. روی هم رفته ، 8 نوع گلوئون وجود دارند ، که دارای رنگ های مختلف هستند.

در سال 1988 فیزیکدانان شواهدی نظری را برای وجود حالت جدید چهارم از ماده به صورت پلاسمای کوارک گلوئون به دست آورد .

برای اولین بار ، پس از کشف خود هسته ، به نظر می رسد نظریه ای در اختیار داریم که می تواند آنچه را اصطلاحاً نیروی قوی – نیرویی که اجزای هسته را به هم می پیوندد – خوانده می شود توصیف کند . اگر بفهمیم ذرات چگونه از کوارک ها ساخته شده اند و کوارک ها چطور با هم بر هم کنش دارند ، می توانیم چیزی را که در هنگام برخورد دو ذره ، هر یک با کوارک های مربوطه ، رخ می دهد درک کنیم ، زیرا بر هم کنش ذرات صرفاً مجموع بر هم کنش های همۀ کوارک ها است .

بنابراین ، مدل کوارک ، علاوه بر ساده ساختن دنیای بسیار پیچیدۀ ذرات بنیادی ، ما را به مرز شناخت قوی ترین ( و تا کنون اسرار آمیز ترین ) نیروی طبیعت نیز رهنمون می شود .

  امتیاز: 0.00