منو
 کاربر Online
539 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  جمعه 11 آذر 1390 [08:23 ]
  جریان جابه‌جایی
 

جریان جابه‌جایی

یک میدان الکتریکی متغیر با زمان یک جریان جابه‌جایی ایجاد می‌کند که به‌عنوان یک منبع میدان مغناطیسی درست مثل جریان رسانش عمل می‌کند. رابطه‌های بین میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی و منابع آن‌ها را می‌توان با چهار معادله، به نام معادله‌‌های‌ ماکسول، به‌طور کامل بیان کرد. این چهار معادله با هم مبنای کاملی را برای رابطه‌های میدان‌های الکتریکی E و مغناطیسی B نسبت به منابع آن‌ها‌ به‌دست می‌دهند.

  امتیاز: 0.00