منو
 صفحه های تصادفی
تانتالم
وجین و سله شکنی قبل از گسترش محصول
اصل موضوع مجموعه تهی
شبهه تصاحب کالای قریش توسط پیامبر
خونخواهی از طرفداران قاتلین امام حسین - انعام : 164
پاداش انتظار فرج امام زمان
موضع علمای شیعه نسبت به تحریف قرآن
برادران یوسف
تولید ماشین لباسشویی و اتو
قسطنطنیه
 کاربر Online
543 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  جمعه 11 آذر 1390 [07:45 ]
  نگاهی به برخی از کاربردهای میدان‌های‌ الکتریکی القایی
 

نگاهی به برخی از کاربردهای میدان‌های‌ الکتریکی القایی

(الف) داده‌ها در د‌یسک سخت رایانه به صورت نقشی از ناحیه‌های مغناطیس شده در سطح دیسک ذخیره می‌شوند. برای خواندن این داده‌ها، پیچه‌ای که روی بازوی قابل حرکتی واقع است کنار دیسک در حال چرخش قرار داده می‌شود. پیچه تحت شار مغناطیسی متغیری قرار می‌گیرد و جریانی القا می‌شود که که مشخصه‌هایش به نقش رمزگذاری شده روی دیسک بستگی دارد.

تصویر

(ب) اتومبیل ترکیبی هم موتور بنزینی و هم موتور الکتریکی دارد. وقتی اتومبیل متوقف می‌شود، چرخ‌های در حال چرخش موتور را به عقب می‌را‌نند به‌طور‌ی که به صورت یک مولد کار می‌کند. جریان القا شده‌ی حاصل برای، باردار کردن مجدد باتری‌های اتومبیل مورد استفاده قرار می‌گیرد.

تصویر

(پ) میل‌لنگ در حال چرخش موتور پیستونی هواپیما آهنربایی را می‌چرخاند، در پیچه‌ی مجاور یک emf القا و جرقه‌ای ایجاد می‌شود که سوخت سیلندرهای موتور را آتش می‌زند. این حرکت موتور را حتی اگر سامانه‌های‌ الکتریکی دیگر هواپیما کار نکنند محفوظ نگه می‌دارد.

تصویر

  امتیاز: 0.00