منو
 کاربر Online
346 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  جمعه 11 آذر 1390 [07:42 ]
  تعلیق ابررسانا
 

تعلیق ابررسانا

طبیعت دیا مغناطیس یک ابررسانا نتایج مکانیکی جالب توجهی دارد. ماده‌ی پارامغناطیس یا فرومغناطیس با آهنربای دائمی جذب می‌‌شود زیرا دوقطبی‌های‌ مغناطیسی ماده در جهت میدان غیریکنواخت آهنربای دائمی سمتگیری می‌کنند.

برای ماده‌ی دیامغناطیس مغناطش در جهت مخالف است و ماده‌ی دیامغناطیس با آهنربای دائمی دفع می‌شود. از قانون سوم نیوتون آهنربا نیز از ماده‌ی دیامغناطیسی دفع می‌شود. شکل زیر رانده شدن یک نمونه ابررسانای دما بالا و یک آهنربا را نشان می‌دهد، آهنربا با این نیروی مغناطیسی دافعه نگه داشته شده است `در هوا شناور شده است`.

تصویر

  امتیاز: 0.00