منو
 صفحه های تصادفی
نرخ بازده
رشته مخابرات هواپیما
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، فصل سوم، حقوق ملت
سطح شیبدار
سترون کردن آب با کلر
جوشکاری فولادهای زنگ نزن با برق
تفنگ الکترونی
قضیه های کانتور
دستورهای گزینش
لوبیا «داروئی»
 کاربر Online
941 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  پنج شنبه 26 آبان 1390 [11:51 ]
  تعریف عملیاتی آمپر
 

تعریف عملیاتی آمپر

دو رسانای موازی حامل جریان‌های هم جهت یک‌دیگر را می‌ربایند. اگر جهت هر یک از جریان‌ها وارون شود، نیروها نیز وارون می‌شوند. رساناهای موازی حامل جریان‌های در جهت‌های مخالف یک‌دیگر را می‌رانند.

تصویر

ربایش یا رانش بین دو رسانای مستقیم موازی حامل جریان شالوده ی تعریف رسمی آمپر در SI است:
یک آمپر عبارت است از جریان نامتغیری که اگر در دو رسانای موازی با طول نامتناهی که در فاصله‌ی یک متری از هم در فضای تهی قرار دارند برقرار باشد موجب می‌شود که برهر یک از آن دو رسانا نیرویی به طور دقیق برابر با * نیوتون به ازای هر متر طول وارد شود.

این یک تعریف عملیاتی است؛ این تعریف در واقع یک روش تجربی برای اندازه‌گیری جریان و تعریف یکای جریان به‌دست می‌دهد. در اصل می‌توان با استفاده از این تعریف و با به کار بردن یک خط‌ کش مدرج و یک ترازوی فنری یک آمپرسنج را مدرج کرد. برای استاندارد‌ سازی با دقت بالایی یک آمپرسنج، به جای سیم‌های مستقیم از پیچه‌های سیمی استفاده می‌شود که فاصله‌ی آن‌ها از یک‌دیگر تنها چند سانتی‌متر است.

  امتیاز: 0.00