منو
 صفحه های تصادفی
خواص اشعه رادیواکتیو
شگفتیهای شیمی
ابوالحسن احمد بن محمد
Composite elements
پلاتتریت
عناب «داروئی»
اشتیاق بهشت به خاندان پیامبر
طبقه بندی هورمونهای جانوری
نکته هایی از استقرا
خشکسالی اقتصادی - اجتماعی
 کاربر Online
1002 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  جمعه 13 آبان 1390 [12:33 ]
  خط‌های میدان مغناطیسی `خط‌های نیرو` نیستند
 

خط‌های میدان مغناطیسی `خط‌های نیرو` نیستند

خط‌های میدان مغناطیسی گاهی `خط‌های نیروی مغناطیسی` خوانده می‌شوند، ولی این اسم خوبی برای آن‌ها نیست، این خط‌ها برخلاف خط‌های میدان الکتریکی، در جهت نیروی وارد بر بار قرار ندارند (شکل زیر) .

تصویر

معادله‌ی F=qvB نشان می‌دهد که نیروی وارد بر یک ذره‌ی باردار متحرک همواره بر میدان مغناطیسی و در نتیجه بر خط میدان مغناطیسی‌ای که از مکان ذره می‌گذرد عمود است. جهت نیرو به سرعت ذره و علامت بار آن بستگی دارد، در نتیجه تنها،نگریستن به خط‌های میدان مغناطیسی به خودی خود نمی‌تواند جهت نیروی وارد بر یک ذره‌ی باردار متحرک اختیاری را به‌دست دهد.

خط‌های میدان مغناطیسی به واقع در آن جهتی هستند که عقربه‌ی قطب‌نما در هر مکانی در آن جهت قرار می‌گیرد؛‌ این موضوع ممکن است به تجسم آن‌ها کمک کند.

  امتیاز: 0.00