منو
 کاربر Online
872 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  سه شنبه 10 آبان 1390 [11:20 ]
  کاربرد القاییدگی در چراغ های راهنمایی
 

کاربرد القاییدگی در چراغ های راهنمایی

وقتی اتومبیلی به تقاطع می‌رسد. بسیاری از چراغ‌‌های راهنمایی تغییر می‌کنند. چگونه چراغ راهنمایی حضور اتومبیل را حس می‌کند؟

پاسخ: از آنجا که اتومبیل‌ها دارای فولاد، یک ماده‌ی فرومغناطیسی، هستند، راندن اتومبیل روی یک پیچه منجر به افزایش قابل توجهی در القاییدگی پیچه می‌شود. این اثر در حسگرهای نوری ترافیکی به‌کار می‌رود که از یک پیچه‌ی بزرگ حامل جراین که در زیر سطح حاده‌‌ی نزدیک تقاطع قرار داده شده استفاده می‌کنند. مداری که به این پیچه متصل شده، تغییر القاییدگی را وقتی که اتومبیل از روی آن می‌گذرد آشکار می‌کند. وقتی تعداد اتومبیل از بیش برنامه‌ریزی شده از روی پیچه می‌گذرد، نور چراغ به سبز تغییر می‌کند تا به عبور اتومبیل‌ها از تقاطع اجازه دهد.

تصویر

  امتیاز: 0.00