منو
 کاربر Online
1023 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  سه شنبه 10 آبان 1390 [11:18 ]
  متعادل کننده‌ی مغناطیسی
 

متعادل کننده‌ی مغناطیسی

از آنجا که القاگر با تغییرات جریان مخالفت می‌کند، نقش مهمی در لوازم لامپ فلوئورسان دارد (شکل زیر). در چنین لوازمی، جریان از سیم به طرف گازی که لامپ را پر کرده است شارش می‌کند،‌ گاز را یونیده می‌کند و موجب می‌شود تا بدرخشد. ولی، گاز یونیده شده یا پلاسما به شدت یک رسانای نا اهمی است: هرچه جریان بزرگ‌تر باشد، موجب یونیده شدن بسیار بیش‌تر پلاسما شده و مقاومت آن کم‌تر می‌شود.

اگر ولتاژ به حد کافی بزرگی به پلاسما اعمال شود، جریان می‌تواند خیلی زیاد افزایش یابد و به مدار بیرونی لامپ فلوئورسان آسیب وارد کند. برای جلوگیری از این مسئله، یک القاگر یا متعادل کننده‌ی مغناطیسی را به‌طور متوالی با لامپ فلوئورسان می‌بندند تا جلوی افزایش خارج از محدوده‌ی جریان را بگیرید.

تصویر

متعادل‌کننده همچنین این امکان را فراهم می‌کند تا لامپ فلوئورسان با ولتاژ متناوبی که توسط برق خانه تامین می‌شود کار کند. این ولتاژ به‌طور سینوسی با بسامد 50Hz نوسان می‌کند، به طوری که ولتاژ 220 مرتبه در هر ثانیه به‌طور لحظه‌ای صفر می‌شود. اگر متعادل‌کننده وجود نداشته باشد، پلاسمای داخل لامپ فلوئورسان وقتی ولتاژ صفر شود به سرعت وایونیده و لامپ خاموش می‌شود. با بودن متعادل کننده، emf خودالقایی جریان را برقرار می‌سازد و لامپ را روشن نگه می‌دارد.

متعادل‌کننده‌های مغناطیسی به همین منظر در لامپ‌های خیابانی (که نور خودشان را از درخشش بخار اتم‌های جیوه یا سدیم به‌دست می‌آوردند) و لامپ‌های نئون نیز به‌کار می‌روند. (در لامپ‌های فلوئورسان کم مصرف، متعادل‌کننده‌ی مغناطیسی، با آرایشی بسیار پیچیده برای تنظیم جریان جایگزین می‌شود.)

  امتیاز: 0.00