منو
 کاربر Online
880 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  سه شنبه 10 آبان 1390 [11:15 ]
  کـاربـرد القاگرها، انتقال قدرت، و آذرخش‌ها
 

کـاربـرد القاگرها، انتقال قدرت، و آذرخش‌ها

هر قطعه ی مداری که طراحی شده، تا القاییدگی معینی داشته باشد القاگر یا چوک نامیده می‌شود.

نظیر مقاومت‌ها و خازن‌ها، القاگرها نیز از زمره‌ی اجزای ضروری مدار الکترونیک نوین هستند. هدف القاگرها مخالفت با هر تغییر در جریان عبوری از مدار است. در یک مدار جریان مستقیم، القاگر به پایا نگه داشتن جریان در برابر افت و خیزهای emf‌ اعمال شده کمک می‌کند؛ در یک مدار جریان متناوب، القاگر از تغییرات جریان که سریع‌تر از مقدار خواسته شده صورت گیرند جلوگیری می‌کند.

اگر آذرخش به قسمتی از یک سامانه‌ی انتقال قدرت الکتریکی برخورد کند، موجب افزایش ناگهانی ولتاژ می‌شود و می‌توان به اجزاء سامانه و هر چیز دیگری که به آن وصل باشد (برای مثال وسیله‌های خانگی) آسیب برساند. برای حداقل رساندن این آثار، القاگرهای بزرگی را درون سامانه‌ی انتقال قرار می‌دهند. این کار از این اصل استفاده می‌کند که یک القاگر با هر تغییر سریع در جریان مخالفت می‌کند و آن را فرو می‌نشاند.

تصویر

  امتیاز: 0.00