منو
 کاربر Online
1302 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  پنج شنبه 28 مهر 1390 [18:38 ]
  یک جریان متغیر سینوسی را چگونه اندازه می‌گیریم؟
 

یک جریان متغیر سینوسی را چگونه اندازه می‌گیریم؟

معمولا از گالوانومتر دارنسونول برای اندازه‌گیری جریان‌های مستقیم و پایا استفاده می کنیم. ولی اگر ‌یک جریان سینوسی از ‌این گالوانومتر بگذرد، گشتاور نیروی پیچه‌ی متحرک به‌طور سینوسی تغییر می‌کند، نیمی ‌از زمان در ‌یک جهت نو در نیم دیگر در جهت مخالف. اگر بسامد بقدر کافی کوچک باشد عقربه ممکن است کمی ‌تکان تکان بخورد، ولی انحراف متوسط آن صفر است، از‌ این رو خود‌این گالوانومتر برای اندازه‌گیری جریان‌های متناوب چندان مفید نیست.

برای به‌دست آوردن جریان‌یک طرفه‌ی قابل اندازه‌گیری با‌این دستگاه سنجش می‌توانیم از دیودها استفاده کنیم. دیود (یا‌یکسو کننده) وسیله‌ای است که در‌ یک جهت بهتر از جهت دیگر هدایت می‌کند، یک دیود آرمانی برای جریان در‌ یک جهت مقاومت صفر و برای جهت دیگر مقاومتی نامتناهی دارد. یک آرایش ممکن در شکل الف نشان داده شده است. جریانی که از گالوانومتر G می‌گذرد همواره، صرف‌نظر از جهت جریان در چشمه‌ی ac(یعنی، در چه بخشی از چرخه چشمه هستیم) به طرف بالاست. جریانی که از G می‌گذرد به‌ترتیب نشان داده شده در شکل ب است. این جریان تپی شکل است ولی همواره جهت ‌یکسانی دارد و متوسط انحراف دستگاه سنجش صفر نیست. این آرایش دیود‌ها مدار ‌یکسو کننده‌ی تمام موج نامیده می‌شود.


تصویر

تصویر

  امتیاز: 0.00