منو
 کاربر Online
781 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  پنج شنبه 28 مهر 1390 [17:35 ]
  ولتاژ دو سر یک منبع ac سینوسی
 

ولتاژ دو سر یک منبع ac سینوسی

برای تامین جریان متناوب در ‌یک مدار، ‌یک منبع emf ‌یا ولتاژ متناوب لازم است. نمونه‌ی چنین منبعی پیچه‌ای از سیم است که با سرعت زاویه‌ای ثابت در‌ یک میدان مغناطیسی می‌چرخد. این کار emfمتناوب سینوسی‌ ایجاد می‌کند که نمونه‌ی اولیه‌ی مولد‌ یا متناوب‌ساز جریان متناوب تجارتی است.

از اصطلاح منبع ac برای هر وسیله‌ای استفاده می‌کنیم که ولتاژ (اختلاف پتانسیل) v یا جریان i متغیر سینوسی ‌ایجاد نماید.

تصویر

  امتیاز: 0.00