منو
 کاربر Online
1046 کاربر online
 : نجوم
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  شنبه 23 مهر 1390 [07:57 ]
  رصد دانشکده فنی دکتر شریعتی و عکس از ماه
 

دانشجویان دانشکده فنی دکتر شریعتی تهران در تاریخ 14 و 15 مهر 1390 شب رصدی را در شهرستان دماوند برگزار کردند. در این شب رصدی، دانشجویان گروه نجوم و دانشجویان جدید دانشکده حضور داشتند. غلامحسین رستگارنسب که مسئولیت این شب رصدی را بر عهده داشت گفت: دانشجویان ابتدا با صورتهای فلکی آشنا شدند .آنها با استفاده از نقشه آسمان شب که در اختیار داشتند و چراغ قوه با نور قرمز، موفق شدند صورتهای فلکی را از انتهای شب تا ساعت 4 صبح که طلوع می کردند را مشاهده کنند. از دیگر فعالیتهای دانشجویان، رصد ماه و تهیه عکس از دهانه های برخوردی در سطح ماه بود. هنگام مشاهده ماه از پشت تلسکوپ، دهانه های اتشفشانی کوچک و بزرگ دیده می شود. این دهانه ها به احتمال قوی از برخورد سنگهای آسمانی با سطح ماه به وجود آمده است. در عکسهایی که دانشجویان تهیه کردند، سایه دیواره آتشفشانها بر کف آتشفشانها به خوبی قابل رویت است. از دیگر فعالیتها، مشاهده سیاره مشتری بود. سه قمر مشتری از چهار قمر گالیله ای آن قابل مشاهده بود. احتمالاً یک قمر دیگر یا در پشت و یا در جلوی سیاره قرار داشت که قابل مشاهده نبود. همچنین در این شب چندین جرم از اجرام فهرست مسیه با تلسکوپ رصد شد.
گزارش از: صدف محسنی- دانشجوی دانشکده فنی دکتر شریعتی تهرانتصویر
عکس از صدف محسنی

  امتیاز: 0.00