منو
 کاربر Online
1414 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  پنج شنبه 21 مهر 1390 [17:22 ]
  شدت و تراز شدت صوت
 

شدت و تراز شدت صوت

شدت I یک موج صوتی آهنگ میانگین زمانی است که در آن انرژی از یکای سطح توسط موج انتقال می‌یابد. برای موج سینوسی ، شدت را می‌توان برحسب دامنه‌ی جابه‌جایی A یا فشار جابه‌جایی بیشینه بیان کرد.

تراز شدت صوت I یک موج صوتی معیاری لگاریتمی از شدت آن است و نسبت به شدت صوت مبنا، شدت اختیاری‌ای که با ده به توان منفی 12 وات بر متر مربع تعریف شده است اندازه‌گیری می‌شود. ترازهای شدت صوت با دسی‌بل dB بیان می‌شوند.)

اگر چشمه‌ی صوتی موج‌ها را در تمام جهت‌ها یکسان گسیل کند ، شدت با افزایش فاصله‌ی r از چشمه‌ بنا بر قانون عکس مجذور کاهش می‌یابد. با گرفتن دست‌ها به شکل زیر، به خروج صوت از دهان جهت داده می‌شود به طوری که صوت به اطراف منتشر نمی‌شود. از این رو شدت با فاصله بسیار کندتر از قانون عکس مجذور کاهش می‌یابد و صدای شما می‌تواند در فاصله‌ی بیش‌تری شنیده شود.

تصویر

  امتیاز: 0.00