منو
 کاربر Online
1274 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  جمعه 15 مهر 1390 [14:35 ]
  ارتعاش مولکول‌ها
 

ارتعاش مولکول‌ها
وقتی دو اتم از یک‌دیگر به اندازه‌ی چند قطر اتمی فاصله دارند ، آن‌ها به یک‌دیگر نیروی جاذبه ی کولنی وارد می‌کنند که در فیزیک سال سوم با آن آشنا می شوید. اما اگر اتم‌ها بیش‌تر به هم نزدیک شوند به طوری که پوسته‌های الکترونی آن‌ها همپوشانی کنند ، نیروی بین اتم‌ها دافعه است. میان این دو حد ، یک فاصله‌ی تعادلی می‌تواند وجود داشته باشد که دو اتم تشکیل یک مولکول می‌دهند. چنانچه این اتم‌ها اندکی از تعادل خارج شوند ، به نوسان درمی‌آیند.


تصویر

  امتیاز: 0.00