منو
 صفحه های تصادفی
نظریه یادگیری پاولف
آیا صوفیا و سایر اماکن استانبول
هنر و معماری هخامنشی
جان گلن
حکم امام صادق علیه السلام درباره سه طلاقه کردن
رابطه دین با جامعه در نظر امیل دورکیم
زندگی زیگموند فروید
آزمایش انتقال انرژی حرارتی
حکیم عمر خیام
شرایط رسیدن به موفقیت
 کاربر Online
1471 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  جمعه 15 مهر 1390 [13:36 ]
  پدیده ی همرفت در فرایند‌های طبیعی
 

پدیده ی همرفت در فرایند‌های طبیعی

هنگامی که به شعله‌ی شمع یا شعله‌ی کبریت نگاه می‌کنید ، شما نظاره‌گر انرژی گرمایی هستید که به وسیله‌ی همرفت رو به بالا منتقل می‌شود. همرفت بخشی از بسیاری از فرایند‌های طبیعی است. همرفت جوّی نقشی اساسی در تعیین الگوی آب و هوایی کره‌ی زمین بازی می‌کند. انتقال‌های عظیم انرژی در داخل اقیانوس‌ها با همین فرایند صورت می‌گیرد. انرژی از کوره‌ی هسته‌ای خورشید در هسته‌ی آن به وسیله‌ی کانون‌های فوق‌العاده بزرگ همرفت به سطح خورشید انتقال می‌یابد. در این همرفت گازهای داغ از هسته‌ی خورشید به سطح بالا می‌آیند و گازهای سردتر اطراف هسته به زیر سطح می‌روند.

  امتیاز: 0.00