منو
 کاربر Online
696 کاربر online
 : بهداشت وسلامت
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه پزشکی 3 ستاره ها ارسال ها: 1819   در :  شنبه 09 مهر 1390 [06:44 ]
  هوش هیجانی بالا و دانش آموزان
 

هوش هیجانی بالا و دانش آموزان

دانش آموزان با هوش هیجانی بالاتر در شناخت احساسات خود و دیگران توانایی بیشتری دارند كه منجر به افزایش مهارت های اجتماعی آنها می شود.
هوش هیجانی به معنی ظرفیت درك و كنترل هیجانات خود و دیگران است كه شامل مجموعه ای از عناصر درونی و بیرونی می شود.

از جمله عناصر درونی هوش هیجانی می توان به میزان خود آگاهی، احساس استقلال و ظرفیت، خودشكوفایی و قاطعیت اشاره كرد و روابط بین فردی، سهولت در همدلی و احساس مسئولیت نمونه ای از هوش هیجانی بیرونی است.
دانش آموزان با هوش هیجانی بالاتر، در شناخت احساسات خود و دیگران و استفاده از آن در هدایت رفتار خود و مقاومت در برابر فشار همسالان خود توانایی بیشتری دارند كه منجر به افزایش مهارت های اجتماعی آنها می شود.

هوش هیجانی دانش آموزان ممتاز بیش از دانش آموزان عادی است.
میانگین هوش هیجانی، خود كارآمدی، خودپنداری مثبت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ممتاز بالاتر از دانش آموزان عادی است.
داوری هایی كه افراد از توانایی خود در تعامل با افكار، احساسات و رفتارشان دارند بر روی عملكرد آنها تاثیرگذار است.

باورهای قوی در خصوص كارآمدی خود منجر به عملكرد بهتر افراد می شود.
می توان گفت كه اكثر دانش آموزان تیز هوش و ممتاز در اكثر مواقع با اطرافیان خود و اجتماع روابط خوب و مثبتی برقرار می كنند و بیشتر به عنوان رهبران كلاس و مدرسه انتخاب شده و در فعالیت های خارج از كلاس مانند شركت در رویدادهای فرهنگی، ورزش های گوناگون، امور فوق برنامه و كارهای ابتكاری بیش از همسالان خود فعالیت می كنند.

  امتیاز: 0.00