منو
 صفحه های تصادفی
Protactinium
کاربرد هومون اتیلن در باغبانی
طوقه
تاسیسات و ساختمانهای باغبانی
بخش هایی از قوانین اصلی مندل
کشتی گرفتن در کودکی
خطبه امام حسین علیه السلام و سخنان اصحاب
فیزیک ذرات بنیادی
جایگشت ها و جایگشت های با تکرار
توزیع بار الکتریکی در اجسام رسانا
 کاربر Online
910 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  پنج شنبه 24 شهریور 1390 [07:02 ]
  ژول (کالری) سنج
 

ژول (کالری) سنج

شکل زیر دستگاهی را نشان می‌دهد که از آن برای اندازه‌گیری انرژی شیمیایی موجود در یک ماده‌ی غذایی استفاده می‌شود. این دستگاه ژول (کالری) سنج نامیده می‌شود. به این دستگاه و اجزای آن به دقت نگاه کنید و درکی از نحوه‌ی عملکرد این دستگاه به دست آورید. در تهیه ی جداوال فصل اول فیزیک 1 و آزمایشگاه از این درستگاه برای به دست آوردن انرژی ذخیره شده در مواد غذایی و هر ماده ی دلخواه دیگری استفاده می شود.

تصویر

  امتیاز: 0.00