منو
 کاربر Online
574 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  شنبه 19 شهریور 1390 [17:38 ]
  مقاومت شاره و تندی حدی
 

مقاومت شاره و تندی حدی

بیرون بردن دست از پنجره‌ی یک اتومبیل در حال حرکت سریع شما را از وجود مقاومت شاره مطمئن می‌سازد ، نیرویی که یک شاره (گاز یا مایع) بر جسمی که درون آن در حرکت باشد وارد می‌کند. جسم در حال حرکت نیرویی بر شاره وارد می‌کند تا آن را به دور از مسیر خود هل دهد. بنابر قانون سوم نیوتون شاره نیز جسم را با نیرویی برابر و مخالف به عقب هل می‌دهد.

جهت نیروی مقاومت شاره که بر جسم وارد می‌شود همواره در خلاف جهت سرعت جسم نسبت به شاره است. بزرگی نیروی مقاومت شاره به طور معمول با تندی جسم درون شاره افزایش می‌یابد. در مقایسه با نیروی اصطکاک جنبشی بین دو سطح در حال تماس ، که به طور معمول می‌توانیم آن را مستقل از تندی بگیریم ، این وضعیتی بسیار متفاوت است. بزرگی نیروی مقاومت شاره f به ازای تندی‌های بسیار کوچک با تقریب متناسب با تندی جسم v است.

که در آن k ثابت تناسب است که به شکل و اندازه‌ی جسم و ویژگی‌های شاره بستگی دارد. در حرکت درون هوا ، با تندی توپ تنیسی که به بالا پرتاب شده باشد یا تندتر از آن ، نیروی مقاوم به جای v با تقریب با مجذور v متناسب است. در این صورت آن را کشش هوا یا به سادگی کشش می‌نامند. هواپیماها ، قطره‌های در حال سقوط باران و دوچرخه‌سواران جملگی کشش هوا را حس می‌کنند.

  امتیاز: 0.00