منو
 کاربر Online
909 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  شنبه 19 شهریور 1390 [18:27 ]
  قانون اول نیوتون : تعادل یک ذره
 

قانون اول نیوتون : تعادل یک ذره

برای هر مسئله‌ای که شامل نیروهایی باشد که بر یک جسم در حال تعادل ، یعنی جسمی که یا در حال سکون است یا با سرعت ثابت حرکت می‌کند ، وارد می‌شود باید از قانون اول نیوتون استفاده کنید.

برای مثال اتومبیلی که ایستاده ، در حال تعادل است ولی هنگامی نیز که این اتومبیل با تندی پایا در یک جاده‌‌ی مستقیم در حرکت است باز در حال تعادل است.

اگر بیش از یک جسم در مسئله مطرح باشد و جسم‌ها با یک‌دیگر بر هم کنش داشته باشند ، به استفاده از قانون سوم نیوتون نیز نیاز خواهید داشت.

با استفاده از این قانون می‌توانید نیرویی را که یک جسم بر جسم دوم وارد می‌کند به نیرویی که جسم دوم بر جسم اول وارد می‌کند مربوط سازید.

  امتیاز: 0.00