منو
 صفحه های تصادفی
بردار ها در فضای 3 بعدی
قضیه تالس
نظام الدین عبدالعلی بن محمد حسین بیرجندی حنفی
گیالوش
Chemistry
مرحله دوم ک بررسی اوضاع اقتصادی در کشاورزی عهد صفویان پس از ایجاد سیستم تقسیم اراضی در میان گروهها
ترکیب تابع ها
صفحات جدید ادبیات
تومورهای هیپوفیز
حدیث ثقلین
 کاربر Online
1139 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  چهارشنبه 09 شهریور 1390 [10:01 ]
  موج‌های صوتی و افت‌ و خیزهای فشار
 

موج‌های صوتی و افت‌ و خیزهای فشار

موج‌های صوتی را می‌توان برحسب تغییرات فشار در نقطه‌های مختلف نیز توضیح داد. در یک موج سینوسی صوتی در هوا ، فشار در بالا و زیر فشار جوی به صورت یک نوسان سینوسی با بسامد یکسان با حرکت‌ ذره‌های هوا افت ‌و خیز می‌کند.

گوش انسان با احساس چنین تغییرات فشار عمل می‌کند. یک موج صوتی که وارد مجرای گوش شود در یک طرف پرده‌ی گوش فشار با افت ‌و خیز وارد کند ، هوا در طرف دیگر پرده‌ی گوش ، که به خارج لوله‌ی استاش جریان می‌یابد در فشار جوی است. اختلاف فشار در دو طرف پرده‌ی گوش آن را به حرکت می‌اندازد.

میکروفون‌ها و وسایل مشابه نیز معمولاً اختلاف فشار ، و نه جابه‌جایی‌ها ، را حس می‌کنند ، و از این رو برای ارائه‌ی ارتباط بین این دو توصیف بسیار مفیدند.

  امتیاز: 0.00