منو
 کاربر Online
1823 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  چهارشنبه 09 شهریور 1390 [10:01 ]
  موج‌های صوتی و افت‌ و خیزهای فشار
 

موج‌های صوتی و افت‌ و خیزهای فشار

موج‌های صوتی را می‌توان برحسب تغییرات فشار در نقطه‌های مختلف نیز توضیح داد. در یک موج سینوسی صوتی در هوا ، فشار در بالا و زیر فشار جوی به صورت یک نوسان سینوسی با بسامد یکسان با حرکت‌ ذره‌های هوا افت ‌و خیز می‌کند.

گوش انسان با احساس چنین تغییرات فشار عمل می‌کند. یک موج صوتی که وارد مجرای گوش شود در یک طرف پرده‌ی گوش فشار با افت ‌و خیز وارد کند ، هوا در طرف دیگر پرده‌ی گوش ، که به خارج لوله‌ی استاش جریان می‌یابد در فشار جوی است. اختلاف فشار در دو طرف پرده‌ی گوش آن را به حرکت می‌اندازد.

میکروفون‌ها و وسایل مشابه نیز معمولاً اختلاف فشار ، و نه جابه‌جایی‌ها ، را حس می‌کنند ، و از این رو برای ارائه‌ی ارتباط بین این دو توصیف بسیار مفیدند.

  امتیاز: 0.00