منو
 کاربر Online
525 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  جمعه 04 شهریور 1390 [19:21 ]
  از رساناهای اهمی تا رساناهای غیراهمی
 

از رساناهای اهمی تا رساناهای غیراهمی

براي مقاومتي كه از قانون اهم پيروي مي‌كند، نمودار جريان به‌صورت تابعي از اختلاف پتانسيل (ولتاژ) يك خط راست است (شكل الف). شيب اين خط برابر است. اگر علامت اختلاف پتانسيل تغيير كند، علامت جريان توليد شده نيز تغيير مي‌كند؛ اين متناظر است با تعويض دو سر با پتانسيل بيش‌تر و كم‌تر رسانا با هم، در نتيجه جهت ميدان الكتريكي، چگالي جريان، و جريان جملگي معكوس مي‌شود.

در قسمت‌هايي كه از قانون اهم پيروي نمي‌‌كنند، رابطه‌ي ولتاژ با جريان ممكن نيست يك تناسب مستقيم باشد، و ممكن است براي دو جهت جريان نيز متفاوت باشد. شكل ب رفتار يك ديود نيم‌رسانا را نشان مي‌دهد كه قطعه‌اي است كه براي تبديل جريان متناوب به جريان مستقيم، و اجراي گونه‌هاي وسيعي از تابع‌هاي منطقي در مدارهاي رايانه‌اي به‌كار مي‌رود. براي پتانسيل مثبت V به‌طور نمايي افزايش مي‌يابد؛ براي پتانسيل‌هاي منفي جريان بسيار كوچك است.

بنابراين، اختلاف پتانسيل مثبت V موجب شارش جرياني در جهت مثبت مي‌شود، ولي اختلاف پتانسيل با علامت ديگر موجب جرياني اندك يا صفر مي‌‌شود. از اين رو يك ديود در مدار همانند يك شير يك طرفه عمل مي‌كند.

تصویر

  امتیاز: 0.00