منو
 صفحه های تصادفی
توالی و تحول اکوسیستم
نشانه های ظهور فساد
گونه های منتقل شده
کلاید ویلیام تامبو
قاضی صاعد
علم جامعه شناسی
آراء و افکار فلسفی دکارت
روابط ایران و عثمانی در دوره فتحعلیشاه
تاج خورشید
امام سجاد علیه السلام و زمامداران اموی
 کاربر Online
213 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  جمعه 04 شهریور 1390 [19:18 ]
  بار در ‌حین شارش درون یک لامپ
 

بار در ‌حین شارش درون یک لامپ

مقدار جریانی که از لامپ چراغ قوه به بیرون شارش می‌کند در مقایسه با مقدار جریانی که به درون لامپ شارش می‌کند کم‌تر است یا بیش‌تر، یا که این دو با هم برابرند؟


تصویر

پاسخ: جریان به طرف خارج برابر است. به بیان دیگر بار باید با همان آهنگی به لامپ وارد شود که از آن خارج می‌شود. بار در ‌حین شارش درون لامپ تمام یا `مصرف` نمی‌شود. ‌

  امتیاز: 0.00