منو
 صفحه های تصادفی
گره گشایی امام سجاد علیه السلام از کار یاران
قراختائیان
نبوت
تیره دارچین
استان سمنان
امام صادق علیه السلام و مردی که فرزندانش می مردند
احساس شادکامی و خوشبختی
غنی سازی اورانیوم
فیلم های مهم سینمای جهان
ثبت شرکت های بیمه
 کاربر Online
781 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  جمعه 04 شهریور 1390 [19:10 ]
  نظریه‌ی رسانش فلزی
 

نظریه‌ی رسانش فلزی

با نگریستن به منشاء میکروسکوپی رسانندگی می‌توانیم ‌بینش بیش‌تری ‌دربا‌ره‌ی ‌رسانش الکتریکی به‌دست آوریم. مدل بسیار ساده‌ای را در نظر می‌گیریم که در آن با الکترون‌ها به‌صورت ‌ذره‌های‌ کلاسیکی رفتار می‌شود. با وجود آن که این مدل از نظر مفهومی به‌طور کامل درست نیست، ولی باز هم به گسترش برداشتی شهودی از شالوده‌ی میکروسوپی رسانش کمک می‌کند.

در ساده‌ترین مدل میکروسکوپی رسانش در یک فلز، هر اتم در بلور فلزی یک یا چند الکترون بیرونی خود را از دست می‌دهد. آن‌گاه این الکترون‌ها آزادند‌ ‌‌تا درون بلور حرکت کرده، در بازه‌هایی ‌با یون‌ها‌ی مثبت ثابت برخورد کنند. حرکت این الکترون‌ها شبیه حرکت مولکول‌های یک گاز است که درون بستر متخلخلی از شن در حرکت‌اند، و اغلب به عنوان `گاز الکترونی` از آن‌ها یاد می‌شود.

اگر میدان الکتریکی‌ای وجود نداشته باشد، الکترون‌ها بین برخوردها روی خط‌های راست حرکت کرده، جهت‌های سرعت آن‌ها کاتوره‌ای است، و به‌طور میانگین هرگز به جایی نمیرسند (شکل الف). ولی اگر یک میدان الکتریکی وجود داشته باشد، مسیرها به دلیل شتاب ناشی از نیروهای میدان الکتریکی اندکی خمیده می‌شوند. شکل ب چند مسیر یک الکترون را در یک میدان الکتریکی که جهت آن از راست به چپ است نشان می‌دهد.

تصویر

  امتیاز: 0.00