منو
 صفحه های تصادفی
کم شدن دمای بدن
نیروی چسبندگی
فریاد استغاثه امام حسین علیه السلام در روز عاشورا
ارزیابی پارامتریک رسانه های مختلف(نوار و دیسک و...
کشتن منصور دوانیقی با نفرین
پدیده های شنوائی
مسلمانان صدر اسلام
فیزیولوژی باکتریها
نياز به رسالت نبوت مطهری
سازه لوله توخالی در ساخت برج
 کاربر Online
526 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  جمعه 21 مرداد 1390 [11:28 ]
  آزمون تجربی قانون گاؤس
 

آزمون تجربی قانون گاؤس

این آزمایش در قرن نوزدهم توسط دانشمند انگلیسی مایکل فاراده بااستفاده از یک ظرف یخ فلزی دردار انجام شد و آن را آزمایش ظرف یخ فاراده می‌نامند. (در قرن هیجدهم آزمایش‌های مشابهی البته با دقت خیلی کم‌تر توسط بنجامین فرانکلین در امریکا و جوزوف پرسنلی را انگلستان انجام شده بود.)

نتیجه‌ی حاصل اعتبار قانون گاؤس و در نتیجه قانون کولن را تایید می‌کند. نتیجه‌ی فاراده از این نظر مهم بود که روش تجربی کولن که در آن از ترازوی پیچشی و تقسیم بارها استفاده می‌شد چندان دقیق نبود؛ تایید وابستگی عکس مجذور فاصله در نیروی الکتروستاتیکی با دقت زیاد توسط اندازه‌گیری‌های مستقیم نیرو بسیار مشکل است.

در مقابل آزمایش‌هایی نظیر آزمایش فاراده اعتبار قانون گاؤس و در نتیجه قانون کولن را با دقت خیلی بیش‌تر می‌آزماید.

  امتیاز: 0.00