منو
 صفحه های تصادفی
تداوم مناسبات سلجوقیان با خلفا در سلسله های دیگر
انتروکولیت با غشای کاذب
روبیدیوم
ماهی قزل‌آلا
تیره هیدروکارتیاسه
تیره بادام هندی
جلوگیری حر از حرکت امام حسین علیه السلام
پیش بینى و کنترل توفان
حرکت در فیلم
حجیت ظواهر قرآن
 کاربر Online
478 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  شنبه 08 مرداد 1390 [07:42 ]
  باتری «منبع جریان» نیست
 

باتری «منبع جریان» نیست

ممکن است چنین تصور کرده باشید که یک باتری یا هر منبع emf دیگر همواره بدون توجه به مداری که در آن مورد استفاده قرار می‌گیرد، جریان یکسانی تولید می‌کند. ولی‌ آن‌گونه که معادله‌ی ٍE-Ir=IR نشان می‌دهد، جریانی که یک منبع emf در مدار معینی تولید می‌کند به مقاومت R مد‌ار بیرونی (همچنین به مقاومت درونی r منبع) بستگی دارد.

هرچه مقاومت بیش‌تر باشد، جریانی که منبع تولید می‌کند ‌کم‌تر‌ خواهد بود. این امر مشابه هل دادن یک جسم درون مایعی غلیظ و چسبیده نظیر روغن یا ملاس است؛ اگر با نیروی (emf) پایای معین هل دهید، می‌توانید ‌یک جسم کوچک را با تندی زیاد (R کوچک، I بزرگ) یا یک جسم بزرگ را با تندی کم (R بزرگ، I کوچک) درون مایع حرکت دهید.

  امتیاز: 0.00