منو
 کاربر Online
885 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  شنبه 08 مرداد 1390 [07:40 ]
  جریان الکتریکی بردار نیست
 

جریان الکتریکی بردار نیست

با وجودی که از جهت جریان سخن می‌گوییم ولی جریان به صورتی که توسط معادله‌ی I=Q/t تعریف می‌شود یک کمیت برداری نیست. در یک سیم حامل جریان، بدون توجه به آن‌که سیم راست یا خمیده باشد، جریان همواره در راستای طول سیم است.

هیچ تک برداری نمی‌تواند حرکت در راستای مسیری خمیده را توصیف کند، به همین دلیل جریان بردار نیست. جهت جریان را به‌طور معمول یا با عبارت (به عنوان مثال `جریان در مدار ساعتگرد شارش می‌کند`) یا با گزینش یک جهت مثبت در طول رسانا برای شارش جریان و جهت خلاف آن را برای جریان منفی توصیف می‌کنیم.

  امتیاز: 0.00