منو
 صفحه های تصادفی
یونانیان
نامه پیامبر اکرم به حاکم یمن
پرهیز از تهمت زدن
آزمایش خطای چشم
انواع نثر از نظر محتوا یا درونمایهFond
شرکت در مباهله
طبقه بندی چربیها
نابرابری مثلثی
واکنش خاک
پایداری بر دین و ولایت همانند جهاد در کنار پیامبر
 کاربر Online
906 کاربر online
 : نجوم
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  دوشنبه 27 تیر 1390 [09:49 ]
  اتفاق 5 شهریور 1390
 

آیا این درست است که در 5 شهریور، سیاره مریخ به اندازه ماه بزرگ خواهد شد و ما دو ماه را در آسمان خواهیم دید؟ راستش را بخواهید من باورم نمی شود ولی در بین دوستانم در مورد آن صحبت می شود

  امتیاز: 0.00