منو
 صفحه های تصادفی
ابوالمظفر احمد بن محمد
از صنایع دستی سنتی تا هنر صنعتی
مشاهده در تحقیق
مقاتل کیست؟
امام سجاد علیه السلام در شب عاشورا
رشته مهندسی سیستم
آب و هواشناسی و سیر تحولی آن
کاردان بازرسی و حفاظت کار
تیغه دار دلقک
لینکلن
 کاربر Online
707 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  دوشنبه 13 تیر 1390 [12:09 ]
  مقایسه ی جریان های متناوب و مستقیم با یکدیگر
 

مقایسه ی جریان های متناوب و مستقیم با یکدیگر

شکل زیر دو مدار ساده ی جریان مستقیم (‌dc ) و جریان متناوب (ac) را نشان می دهد. همان طور که دیده می شود جهت مشخص برای جریان در مدار جریان مستقیم تعیین شده است در حالی که در یک مدار جریان متناوب، به دلیل تغییر جهت جریان در طی زمان، نمی توان یک جهت مشخص و دائمی را برای جریان در نظر گرفت. افزون بر این ها، ولتاژ دو سر باتری یا منبع تغذیه در مدارهای جریان مستقیم، ثابت ودر یک جهت است و مقدار آن در طی زمان کم و زیاد نمی شود. در حالی که در مدارهای جریان متناوب، جهت و مقدار ولتاژ دو سر منبع تغذیه به طور دائم تغییر می کند.

‌الف ) یک مدار ساده ی جریان مستقیم و (ب) یک مدار ساده ی جریان متناوب

تصویر

  امتیاز: 0.00