منو
 کاربر Online
543 کاربر online
 : نجوم
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه نجوم 3 ستاره ها ارسال ها: 1615   در :  پنج شنبه 19 خرداد 1390 [09:22 ]
  ماه گرفتگی در 25 خرداد 1390
 

مقدمه
گرفت ماه و گرفت خورشید که به نام خسوف و کسوف شناخته می شود، در واقع یک پدیده طبیعی است از حرکت زمین به دور خورشید وماه به دور زمین به وجود می آید. اگر ماه در مدار خود به دور زمین، هم صفحه با مدار زمین به دور خورشید حرکت می کرد، آنگاه در هر ماه، یک ماه گرفتگی و یک خورشید گرفتگی به وجود می آمد. اما با توجه به صفحه گردش ماه به دور زمین که انحراف 2/5 درجه ای را با صفحه گردش زمین به دور خورشید می سازد، باعث می شود که در هر ماه یک ماه گرفتگی وخورشید گرفتگی به وجود نیاید و تنها زمانی گرفتها پدید می آید که ماه و زمین و خورشید علاوه بر هم صفحه شدن، هم خط نیز شوند.تصویر
تصویر


در هر سال تقویمی حداقل 2 و حداکثر 5 گرفت خورشید ممکن است رخ دهد اما وقوع بیش از سه گرفت ماه ممکن نیست . حتی ممکن است در طی سال اصلا` ماه گرفتگی رخ ندهد . در مجموع در هر سال تقویمی وقوع حداکثر 7 گرفت امکان پذیر است . این تعداد گرفت به صورت 5 گرفت خورشید و2 گرفت ماه یا 4 گرفت خورشید و3 گرفت ماه خواهد بود . سال 1361 یکی از نادر سالهایی بود که 7 گرفت در آن اتفاق افتاد . چنین واقعه ای تا سال 1864 شمسی روی نخواهد داد . دلیل انکه مردم فکر می کنند گرفت ماه بیشتر از گرفت خورشید رخ می دهد، این است که گرفت ماه در سراسر یک نیمکره قابل مشاهده است اما گرفت خورشید را صرفا` در طول مسیر گرفت می توان دید .
اگر ماه در مدار سایه زمین واقع شود یا زمین بین ماه و خورشید باشد، ماه گرفتگی یا خسوف به وجود می آید . این پدیده در شب 14 ماه قمری اتفاق می افتد . اگر ماه بین زمین وخورشید قرار گیرد وسایه آن بر روی زمین افتد انگاه خورشید گرفتگی یا کسوف رخ می دهد . این پدیده بین آخر و اول ماه قمری روی می دهد .
مدت دوام ماه گرفتگی نسبتا` زیاد است . قطر مخروط سایه زمین در نقطه ای که ماه در آن می گذرد در حدود 9212 کیلومتر است . اگر ماه در مرکز مخروط قرار گیرد، حدود یک ساعت وچهل دقیقه در گرفت کامل خواهد بود.
هنگام شروع ماه گرفتگی، لبه تاریکی در ماه کامل، در بخش شمالی آن ویا در بخش جنوبی آن ظاهر می شود . ماه گرفتگی جزیی هم قبل وهم بعد از ماه گرفتگی کلی نیز واقع می شود وتقریبا` یک ساعت طول می کشد تا ماه کاملا` وارد سایه زمین شود و یا از سایه بیرون رود .تصویراطلاعات ماه گرفتگی 25 خرداد 1390 :
زمان کنتاکتها
ابتدا تعریف کنتاکتها:
کنتاکت ماه با نیمسایه (ورود به نیمسایه) : هنگامیکه ماه با نیمسایه زمین مماس می شود.
کنتاکت اول : هنگامی که ماه پس از عبور از نیم سایه یا سایه زمین مماس می شود.
کنتاکت دوم : هنگامیکه ماه کاملا وارد سایه شده و آخرین جزء روشن ماه با سایه مماس می شود . از این لحظه به بعد ماه در سایه زمین حرکت می کند .
اوج گرفت : هنگامیکه مرکز ماه در مرکز سایه زمین قرار می گیرد .
کنتاکت سوم : هنگامیکه ماه، سایه زمین را طی کرده و برای خروج از سایه زمین با آن مماس می شود .
کنتاکت چهارم: هنگامیکه ماه از سایه زمین، به سمت نیم سایه حرکت کرده و پس از عبور از سایه با آن مماس می شود .
کنتاکت ماه با نیم سایه (خروج ): هنگامیکه ماه ضمن خروج از نیم سایه با آن مماس شود . پس از این لحظه ماه گرفتگی به طور کامل پایان می یابد.


تصویرتصویرتصویر


عکاسی از مراحل ماه‌ گرفتگی:
زمان های نوردهی و عدد دیافراگم پیشنهادی برای عکسبرداری از مراحل ماه‌گرفتگی با لنز نرمال، بر حسب
حساسیت فیلم در جدول زیر ارائه شده اند:
تصویر
توجه:زمانهای نوردهی جدول فوق بر حسب ثانیه یا کسری از ثانیه هستند.
منبع جدول راهنمای عکاسی: tossky

منابع:
1- F.Espenak, NASA. Eclips. Gsfc. Nasa. Gov/eclipse.html
2-رستگار نسب، غلامحسین- گرفت خورشید در چین- خبرنامه اتحادیه انجمنهای علمی آموزشی معلمان فیزیک ایران- شماره 21
نویسنده: غلامحسین رستگارنسب

  امتیاز: 0.00