منو
 کاربر Online
857 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  جمعه 13 خرداد 1390 [11:00 ]
  ویژگی‌های مهم اتصال موازی مقاومت ها
 

ویژگی‌های مهم اتصال موازی مقاومت ها

1- ولتاژ یا اختلاف پتانسیل دو سر هر مقاومت یکسان است (شکل زیر). تمام ولت‌سنج‌ها در مدار موازی، ولتاژ یکسانی را می‌خوانند.

تصویر

2- جریان کل مدار بین شاخه‌های موازی تقسیم می‌شود. چون ولتاژ دو سر هر شاخه یکسان است، مقدار جریان در هر شاخه با مقاومت آن نسبت عکس دارد (رابطه‌ی V=RI برای هر شاخه جداگانه به کار می‌رود.)
3- جریان کل مدار، مجموع جریان در شاخه‌های موازی آن است. این مجموع برابر جریان باتری یا هر منبع دیگر ولتاژ است(شکل زیر).

تصویر

  امتیاز: 0.00